Verbinden van EU Digitale Strategie met de live sector: Pearle* en EFA presenteren nieuw ‘cook book’ voor cultuur professionals

21 december 2023

De EFA en Pearle presenteren een nieuwe handreiking waarin de EU Digitale strategie wordt verbonden met 'live performance' organisaties.

Deze handreiking heeft als doel een beter begrip te bieden van de EU Strategie op het gebied van Digitaal en de impact ervan op de dagelijkse activiteiten van 'live performance' organisaties.

De publicatie omvat een breed scala aan onderwerpen, van beleids- en regelgevingskwesties, telkens beschouwd vanuit een ander perspectief in de waardeketen.

Het doel van deze publicatie is om een genuanceerd beeld te geven van digitale transformaties en innovaties, rekening houdend met hun uitdagingen en beperkingen, maar ook met de vele mogelijkheden die ze kunnen bieden om te innoveren, het faciliteren van touractiviteiten, het bereiken van publiek, en nog veel meer.

Voor een diepgaande verkenning van het onderwerp digitaal, download hier de handreiking over het verbinden van de EU Digitale Strategie met live performance organisaties.