Verbod op gebruik van ‘bots’ bij het opkopen van kaarten

2 mei 2019

In het kader van de hervorming van EU-consumentenwetgeving, namelijk de voorgestelde richtlijn betreffende "Betere handhaving en modernisering van de EU-regels inzake consumentenbescherming", werd onlangs een verbod opgenomen op het werken met zogenaamde ‘bots’ voor het doorverkopen van tickets. 

De tekst verbiedt dus het kopen van tickets met behulp dergelijke software, waarmee secundaire ticketers in korte tijd een relatief hoog aantal tickets kan verkrijgen, nadat deze door de organisator zijn vrijgegeven voor de voorverkoop.

De tekst is op 17 april jongstleden door het Europees Parlement aangenomen na trialoogonderhandelingen met de Raad van Ministers en de Commissie. Dit betekent niet dat de illegale wederverkoop van tickets is opgelost in de EU-lidstaten. In de volgende zittingsperiode van de Commissie zal dat moeten worden aangepakt. Immers, secundaire ticketing platforms opereren ook vaak van buiten de EU en maken niet altijd gebruik van geautomatiseerde software voor de wederverkoop van tickets.
Op secundaire ticketing in Europa werkt de VNPF samen met Pearle* en LiveDMA. Pearle* werkt weer nauw samen met FEAT, de Face-Value European Alliance for Ticketing, op zoek naar gezamenlijke actie. We hebben ook contact met de Europese consumentenorganisatie BEUC.

Lees hier meer.