Verbod op rookruimtes, maar wat wordt er van je verwacht?

18 november 2019

Op 27 september 2019 heeft de Hoge Raad bepaald dat rookruimtes in de horeca per direct verboden zijn. Onder meer omdat zij niet effectief beschermen tegen blootstelling aan tabaksrook. Vanaf 1 april 2020 wordt hierop gehandhaafd.

Het verbod op rookruimtes heeft direct impact op de horecawereld. In het pand mag niet meer gerookt worden. Hierop zullen ook controles gedaan worden. Er wordt gecontroleerd of er asbakken en peuken zijn en of er een aanduiding is dat de rookruimte verwijderd is. Ontbreekt een van deze eisen, dan riskeer je een boete die kan oplopen tot 4500,- euro.

Er moeten verschillende aanpassingen gedaan worden om het verbod goed te handhaven en boetes te voorkomen. Maar wat word er precies verwacht van de horeca?

  • Asbakken en de aanduiding ‘rookruimte’ moeten worden weggehaald.
  • De rookruimte hoeft niet te worden afgebroken, deze kun je naar eigen inzicht voor andere doeleinden gebruiken.

En er wordt verwacht dat je de gehele rookruimte rookvrij houdt:

  • Bezoekers informeren waar nog wel gerookt mag worden.
  • Bezoekers aanspreken als zij toch roken in de ruimte en zorgen dat zij stoppen met roken in je bedrijf.
  • Rokers mogen niet meer in het pand roken.

Het verbod betekent niet dat er helemaal niet meer gerookt mag worden. Er zijn plekken waar dat nog wel mag, maar ook daar worden eisen aan gesteld. Op een buitenterras mag nog gerookt worden, als minimaal één zijde volledig open is. Het roken op het terras mag geen rookoverlast geven naar binnen.  Een vaste aanbouw, zoals een serre, kan niet worden aangemerkt als terras.

Bekijk de flyer hier