Verdienmodel en businessmodel

29 november 2018

'Verdienmodel' lijkt wel het nieuwe buzz-woord. Hetzelfde geldt voor het woord 'businessmodel', ook die term lijkt het ondernemersidioom ontstegen en mainstream. Hiermee is de betekenis van die woorden echter nog niet voor iedereen vanzelfspreken.

Het kan zelfs heel goed zo zijn dat je je als ondernemer in de cultuur – misschien ben je kunstenaar, creatief of werkzaam voor een culturele instelling – niet helemaal herkent of thuis voelt in de gangbare definities. Bijvoorbeeld omdat je werkt vanuit een culturele ambitie of missie- en waarde niet (alleen) wil reduceren tot gerealiseerde euro’s. Iets anders: ondernemers in de cultuur schaken ook vaak op meer dan één bord tegelijk. 

In dit artikel licht Cultuur+Ondernemen o.a. toe wat een verdienmodel precies is en waar je het voor kan gebruiken.