Bron

CAOP

Verdiepende interviews en concrete tips goed werkgeverschap cultuursector

28 maart 2024

Er werken ruim 300.000 mensen in de kunst- en cultuursector: een belangrijke sector die essentieel is voor de brede welvaart van onze samenleving.

Maar hoe gaat het met het werkgeverschap in de sector? Worden werknemers en makers eerlijk betaald, hoe zit het met zzp’ers en duurzame arbeidscontracten, en is er ruimte voor professionele ontwikkeling? Het CAOP maakte een cultuurbundel vol met verdiepende interviews met mensen uit de cultuursector.

De Raad voor Cultuur adviseerde in 2023 het ministerie van OCW over de implementatie van drie codes die invloed hebben op goed werkgeverschap: de fair practice code, de code diversiteit en inclusie en de governance code. De implementatie van deze drie codes heeft nogal wat voeten in de aarde. De codes gaan de komende jaren voor blijvende impact zorgen op de wijze waarop de sector vormgeeft aan arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden.

Advies ontwikkeling van de cultuursector

En daar heeft de culturele sector versterking bij nodig. Om hen te helpen, te inspireren en te adviseren heeft het CAOP verspreid over 2023 zeven gesprekken gevoerd met mensen die, vanuit verschillende visies en invalshoeken, een rol spelen bij de versterking van de sector. In deze interviewreeks vertellen zij over het operationaliseren van culturele codes en goed werk- en opdrachtgeverschap. Ze geven tips, advies en concrete handvatten aan anderen die bezig zijn met deze ontwikkeling in de cultuursector. Inleiding op de interviews en een slotbeschouwing komen van projectleider en programmamanager Cultuur Wouter Touw.

De interviews in de bundel vormen een start. In 2024 zullen er verder nog regelmatig artikelen verschijnen ter verdieping, inspiratie en verrijking van de ontwikkeling van de cultuursector.

Experts in de cultuursector aan het woord

Het CAOP interviewde:

  • Ella Broekstra, HR-manager,
  • Ingrid Beer, adjunct-directeur van Rewire.
  • Jellie Tiemersma – oprichter van Personal Too, (interim)-bestuurder, spreker, strateeg met een focus op het realiseren van maatschappelijke impact en ervaren toezichthouder.
  • Luc Begas (Adviseur financiering en cultureel ondernemerschap) en Eric Japenga (Adviseur Theater & Dans) van Kunstloc Brabant.
  • Jan Hiddink, interim subsidiecoördinator bij het Fonds Cultuurparticipatie en projectleider actieleernetwerken Duurzame Inzetbaarheid voor de poppodia, orkesten en Nationale Opera & Ballet in het kader van het MDIEU-programma van de deze sectoren.
  • Caspar de Kiefte, belangenbehartiger creatieve sector bij de Kunstenbond.
  • Sjoerd Feitsma, directeur van Platform ACCT.