Verdubbeling budget Creative Europe

22 november 2018

Op 14 november heeft het Europees Parlement het tussentijds verslag over het meerjarig financieel kader (Multiannual Financial Framework – MFF) 2021 – 2027 goedgekeurd. Dit kader bevat een voorstel voor het toekomstige programma van Creative Europe

Het Europees Parlement stemde voor een verhoging van het budget van Creative Europe tot 2,8 miljard euro. Dit is een verdubbeling van het budget ten opzichte van het huidige programma
(2014 – 2020).

De volgende stap voor de Europese Raad is om de begroting te bespreken en een gemeenschappelijk standpunt te bepalen. VNPF heeft de Nederlandse overheid er op gewezen dat een verhoging van het budget voor Creative Europe – met name met een speciale financieringslijn voor muziek – noodzakelijk is om effectieve steun voor toekomstige internationale culturele samenwerking te waarborgen.