Verduurzaming maatschappelijk vastgoed in versnelling

11 oktober 2022

In de eerste week van oktober vroegen maatschappelijk vastgoedeigenaren voor ruim € 200 miljoen subsidie aan om maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. 

Het doel is om deze gebouwen te verduurzamen voor 2030. Uit cijfers blijkt dat hiervoor grote interesse is.

Maatschappelijk vastgoed verduurzamen stimuleren
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zet zich in om de gebouwen in Nederland te verduurzamen. Maatschappelijk vastgoed is hier onderdeel van. Dit doet het ministerie onder andere met 2 regelingen, die maandag 3 oktober 2022 openden:

Provincies helpen om te verduurzamen
Het is de 2e keer dat de Regeling specifieke uitkering ontzorgingsprogramma open gaat. Tijdens de eerste openstelling in 2020, vroegen de 12 provincies al subsidie aan. Hiermee ondersteunen zij maatschappelijk vastgoedeigenaren in hun provincie. Er lopen op dit moment ruim 500 trajecten met eigenaren, om bijna 1200 gebouwen te verduurzamen. Deze gebouwen zijn verspreid over 181 Nederlandse gemeenten.

Met de 2e openstelling kunnen provincies opnieuw subsidie aanvragen om maatschappelijk vastgoedeigenaren verder te ondersteunen met de verduurzaming.

DUMAVA overtekend
Maatschappelijk vastgoedeigenaren vragen massaal subsidie aan om hun gebouwen te verduurzamen. Het aantal aanvragen op de eerste dag bereikte het totale budget van € 150 miljoen. De regeling was daarmee direct 'overtekend'.

Ben je  eigenaar van maatschappelijk vastgoed en heb je geen subsidie kunnen aanvragen? We adviseren je door te gaan met de voorbereiding van jullie  aanvraag. Je kunt DUMAVA weer vanaf begin januari 2024 aanvragen. Door de grote interesse, kijkt de RVO of de regeling eerder open kan. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom DUMAVA? Houd de subsidiepagina in de gaten.