Vergelijking Cultuurregioprofielen: lijken ze op elkaar?

13 december 2018

In opdracht van Kunsten ’92 las Cor Wijn alle cultuurregioprofielen en zijn bevindingen zijn hier te vinden. De bevindingen zijn gepresenteerd op 6 december tijdens een bijeenkomst in Haarlem; lees hier het verslag van die bijeenkomst. Alle profielen zijn hier te vinden.

De middag was opgebouwd uit vier onderdelen:

Deel 1. Sectorperspectief
Kort statement door enkele vertegenwoordigers uit de cultuursector over de gedroomde uitkomst van het proces rondom de regioprofielen. Wat zou volgens u het minimaal resultaat moeten zijn om het voor de sector de moeite waard te laten zijn? Met: Viktorien van Hulst (directeur Theaterfestival Boulevard), Meta Knol (directeur Museum De Lakenhal), Jos van Hulst (Theatergroep Suburbia), Harmen van der Hoek (zakelijk directeur NNT).

Deel 2. Het perspectief van Rijk en Raad voor Cultuur
Aan landelijke spelers stellen we de volgende vragen: Waarom deden we dit ook alweer allemaal? Waar staan we in het proces? Wat vindt wanneer plaats? Wat mogen we volgens u verwachten van het resultaat? Met: Sara Knijff (plaatsvervangend directeur Erfgoed en Kunsten OCW) en Jakob van der Waarden (directeur Raad voor Cultuur).

Deel 3. Het perspectief van de (cultuur)beleidsexpert
Analytische beschouwing door Cor Wijn op de geproduceerde Regioprofielen.

Deel 4. Interactie
Hoe halen we met de zaal het beste resultaat uit de ontmoeting tussen de drie voorgaande perspectieven? Alle sprekers waar enigszins relevant worden weer bevraagd en betrokken.

Lees hier het verslag van de bijeenkomst, en bekijk hier een overzicht van alle Regioprofielen.