Vergoeding beeldschermbril

17 februari 2022

Wij kregen onafhankelijk van elkaar vragen of je als werkgever een beeldschermbril moet vergoeden. Ja soms, zie het informatieblad hoe je e.e.a. kan regelen.

Lees hier de voorbeeld regeling.

Werkgevers moeten op grond van het Arbeidsomstandighedenbesluit – indien nodig – een beeldschermbril vergoeden.

Werknemers zitten circa 60 cm van hun beeldscherm af. Soms hebben ogen moeite om op deze korte afstand nog scherp te zien. Naarmate werknemers ouder worden komt dit vaker voor. Een beeldschermbril kan in deze gevallen een oplossing bieden.

Om het gebruik hiervan te reguleren, is het raadzaam afspraken over de voorwaarden vast te leggen in een regeling. Bovenstaande voorbeeld regeling kan je hierbij helpen.