Bron

hetpon-telos.nl

Verkenning ecologische voetafdruk culturele sector

11 juli 2024

Een eerste inventarisatie van mogelijkheden voor milieu-impactmonitoring binnen de culturele sector.

Het PON & Telos is door het ministerie van OCW gevraagd om een verkenning te doen naar hoe de ecologische voetafdruk van de culturele sector sectoraal gemonitord kan worden, door te kijken naar hoe er op dit moment al gemonitord wordt.

Uit deze verkenning blijkt dat een aantal koplopers al ver zijn met het monitoren van hun ecologische voetafdruk, maar dit is voor de sector in zijn algemeen nog een betrekkelijk nieuw thema. Van de organisaties die hun ecologische voetafdruk al monitoren doet het merendeel dit zelf, een klein deel heeft het uitbesteed. Organisaties die al monitoren, doen dit veelal omdat ze inzicht willen hebben in hun verbruik en impact, om vervolgens actief op te kunnen sturen op bijvoorbeeld een lager energieverbruik. Er zijn verschillende meetinstrumenten
beschikbaar om de voetafdruk in kaart te brengen, uit deze verkenning blijkt dat verreweg de meeste deelnemers uit dit onderzoek gebruik maken van de Milieubarometer. Belangrijke indicatoren waar bij deze verkenning op gefocust is, zijn: energieverbruik, waterverbruik, afvalverwerking, reisbewegingen, materiaalgebruik en het verbruik van voedsel binnen de catering.

Culturele organisaties die al bezig zijn met het monitoren van hun ecologische voetafdruk geven aan tegen verschillende belemmeringen aan te lopen. Het blijft voor hen zoeken naar wat de juiste indicatoren zijn die in kaart gebracht moeten worden, omdat hier vanuit de overheid geen duidelijke richtlijnen voor zijn. Ook geven ze aan dat culturele organisaties wel eigenaarschap pakken, maar dat de keten (bijvoorbeeld afvalverwerking, het stroomnet, of de verschillende overheidslagen) nog niet in de gelegenheid is om de juiste informatie te delen. Andere belemmerende factoren die genoemd worden zijn dat verduurzaming van het pand een stuk langzamer gaat als het wordt gehuurd van de gemeente dan als het pand in eigen beheer is en dat reisbewegingen in het algemeen lastig in kaart te brengen zijn. In dit onderzoek zijn vier scenario’s geschetst voor het monitoren van de voetafdruk van de culturele sector.

Meer lezen? Klik hier.