Verkiezingsconferentie Cultuur & Gemeenten 2 februari 2018 Leeuwarden

11 januari 2018

Gemeenten staan de laatste jaren voor veelomvattende en complexe vraagstukken. Van het uitvoeren van extra zorgtaken, het realiseren van economische innovatie en een stimulerend woon- en werkklimaat tot vluchtelingenopvang. Hoe kunnen kunst, cultuur en erfgoed de lokale eigen kracht van de gemeente naar voren halen en welke dilemma’s komen daarbij kijken? Op welke manier kan een gemeente zich onderscheiden, wat maakt een gemeente aantrekkelijk?

Deze vragen zijn het vertrekpunt van de Verkiezingsconferentie Cultuur & Gemeenten die Kunsten ’92 op vrijdag 2 februari 2018 in Leeuwarden organiseert in het kader van de Gemeenteraadsverkiezingen.

Colleges van B&W en hun ambtenaren worden uitgedaagd om samen met burgers, bedrijven en maatschappelijke partners regionale en lokale verbindingen te leggen en de benodigde uitvoeringskracht te organiseren bij het beantwoorden van actuele vraagstukken. Kunst en cultuur spelen daarbij een essentiële rol, zij zijn bij uitstek geschikt om in te zetten als aanjager van de ontwikkeling van gemeenten.

Verkiezingsconferentie                                                               
Het doel van de verkiezingsconferentie is om de cultuursector te laten zien aan welke urgente maatschappelijke opgaven zij kunnen bijdragen en de bestuurders en ambtenaren krijgen nieuwe inzichten in de toegevoegde waarde die kunst en cultuur bieden bij het oplossen van deze opgaven.

Met de doelgroep van deze bijeenkomst – bestuurders, politici, ambtenaren, uitvoerenden, makers, kunstinstellingen, cultuurfondsen, kunsthogescholen, bedrijven, erfgoedinstellingen en cultuureducatieprofessionals – verkennen we in verschillende sessies thema’s als regionalisering, arbeidsmarkt, participatie, erfgoed, cultuureducatie, etc.

Een prominente rol is weggelegd voor burgemeesters en cultuurwethouders uit verschillende landsdelen. Organisatie is in handen van Kunsten ’92, in samenwerking met Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018, Gemeente Leeuwarden, VNG, LKCA, European Cultural Foundation en de Federatie Cultuur. Onder leiding van Ruben Maes.

Informatie
Datum:
2 februari 2018
Locatie: Leeuwarden | De Harmonie | Ruiterskwartier 4
Aanmelden: LINK

Voorlopig Programma
10.00 uur Inloop
10.30 uur Start conferentie
  *Opening door Commissaris van de Koning van Fryslân Arno Brok
  *Keynote
  *Wethouderspanel plenair
  *Lunch in foyer
  *Break out sessies. Aan oplossingen werken op het gebied van onder andere cultuureducatie, leefbaarheid, 
   arbeidsmarkt, broedplaatsen, regionalisering, etc.
  *Burgemeesterspanel plenair
15.30 uur Einde Afsluiting door burgemeester van Leeuwarden Ferd Crone
Aansluitend Borrel

Na afloop bestaat de mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief gebruik te maken van een arrangement van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 met diner en voorstelling Under de Toer; of een uitgebreider arrangement met na diner en voorstelling ook nog een overnachting en de volgende dag de tentoonstelling Mata Hari in het Fries Museum.