Verlaagd btw tarief op streaming van optredens

9 december 2021

Op 7 december heeft de Raad overeenstemming bereikt over een voorstel om de EU-regels inzake btw-tarieven te actualiseren en de lijst van goederen en diensten waarvoor verlaagde btw-tarieven zijn toegestaan, te moderniseren.

Naast de mogelijkheid voor lidstaten om verlaagde tarieven voor cultuur te hanteren bij toegang tot evenementen en/of culturele diensten, geeft de nieuwe lijst lidstaten het wettelijk kader om ook btw-tarieven te geven voor livestreaming of voor hybride evenementen.

Met het uitbreken van de pandemie vertrouwen organisaties voor live optredens op streaming om hun publiek te bereiken; daarom riep Pearle*-Live Performance Europe de ministers op om in het kader van de herziening van de richtlijn de toepassing van verlaagde btw-tarieven te verbreden op online verspreide live-evenementen.

Met dat doel hebben Pearle*-leden contact opgenomen met hun respectieve regeringen om rekening te houden met deze nieuwe realiteit voor de sector en we zijn verheugd dat de Raad heeft geluisterd naar het verzoek van de sector.

Anita Debaere, directeur van Pearle*, zegt: “Zoals Pearle* vanaf het begin van de pandemie heeft benadrukt, is dit een van de maatregelen die zuurstof kan geven aan de sector en zal helpen online aanbiedingen van live performance-organisaties om breed en divers te bereiken publiek. Het is echter teleurstellend dat de regels pas vanaf januari 2025 zouden gelden. Dit zal de investeringen en innovatie in het digitale aanbod vertragen, wat een hoofddoelstelling van de EU is.”