Verlenging Cultuurleningen coronasteunpakket tot 1 oktober

16 juli 2021

Met de uitbreiding van het OCW coronasteunpakket voor de cultuursector is ook de aanvraagperiode voor de tijdelijke Cultuurleningen van Cultuur+Ondernemen verlengd tot 1 oktober 2021.

De Cultuur Vermogen Lening is er voor organisaties met een aantoonbaar exploitatietekort en eenmanszaken met een aantoonbaar inkomensverlies, als gevolg van de coronapandemie. Met behulp van de lening kunnen cultureel ondernemers het vermogen van de organisatie of onderneming en daarmee de verdiencapaciteit versterken en de reserves aanvullen. Lenen kan vanaf € 10.000,00 tot € 500.000,00, tegen een lage rente van 1%. Lees hier veelgestelde vragen.

De Cultuur Opstart Lening stelt culturele en creatieve organisaties en zelfstandigen in staat te investeren in producties, programma’s, projecten en materialen, zodat zij weer inkomsten kunnen verwerven. Culturele en creatieve organisaties en zelfstandigen die minimaal 50% eigen inkomsten genereren kunnen aanspraak maken op een lening van € 10.000 tot maximaal € 500.000, met een maximum van twee leningen per organisatie. De Cultuur Opstart Lening wordt verstrekt tegen 1% rente en is vanaf juli 2021 speciaal opengesteld voor zelfstandigen. Lees hier veelgestelde vragen.

De loketten zijn geopend tot 1 oktober 2021.