“Verminder regels, creëer ruimte, versnel herstel”

24 maart 2022

Deze eenvoudige maar zeer actuele oproep doet Kees van Wijk, voorzitter Gastvrij Nederland, aan de Kamerleden op de dag waarop het de minister van Economische Zaken debatteert met de Tweede Kamer over regeldruk.

Ondernemers in de gastvrijheidssector zijn keihard geraakt door de Coronacrisis. Voor de bedrijven in deze sector is het van groot belang dat zij zo snel mogelijk hun verdienvermogen weer op peil kunnen brengen. Enerzijds omdat er bijvoorbeeld nog een belastingschuld moet worden afgelost of de lege pensioenpot moet worden aangevuld. Anderzijds omdat ze de komende jaren fors zullen moeten investeren in de ontwikkeling en innovatie van het toeristische zakelijke/recreatieve aanbod. “Het verminderen van de veel te hoge regeldruk in Nederland betekent per direct een aanzienlijke kostenbesparing”, aldus Van Wijk. En die is broodnodig om zowel de benodigde investeringen alsook de nog uitstaande belastingschulden te kunnen opbrengen.