Vernieuwde zelfevaluatiescan raad van toezicht en bestuur.

12 mei 2022

Kritische reflectie is een essentieel onderdeel van good governance. Daarom is de zelfevaluatie scan vernieuwd.

Deze handreiking helpt bij de evaluatie van je bestuur of raad van toezicht. Gezamenlijk terugkijken geeft inzicht en kan aandachtspunten opleveren zodat het toezicht of bestuur beter is voorbereid op de toekomst. 
 
De scan is volledig gebaseerd op de Governance Code Cultuur. Er zijn twee versies: één voor leden van het bestuur in het bestuur-model en één voor leden van een raad van toezicht in het raad-van-toezichtmodel. 
 
Bekijk de vernieuwde Zelfevaluatiescan en ga aan de slag met de evaluatie van je bestuur of raad van toezicht.