Vernieuwing Arbocatalogus Podiumkunsten 2021 gaat van start

18 juni 2021

Vanaf juni 2021 tot einde van dit jaar zal door een projectteam van de stichting Arbo & Podiumkunsten worden gewerkt aan een nieuwe Arbocatalogus voor de Podiumkunsten (inclusief pop).

Binnenkort verouderd
Deze vernieuwing is van belang omdat in 2019 door het Ministerie van SZW de Beleidsregel 2019 voor Arbocatalogi is ingevoerd, waarbij de geldigheidsduur van een Arbocatalogus is aangepast naar maximaal 6 jaar. Aangezien de catalogi voor de Podiumkunsten al zijn opgesteld in de periode tussen 2008 en 2014 zijn ze door deze wijziging binnenkort verouderd en bestaat de kans dat de Inspectie SZW bij controle daarom zal handhaven op basis van de wettelijke bepalingen.

De Arbocatalogus Podiumkunsten stelt vast hoe de podiumsector de veiligheid van het werken waarborgt bij afwijkende situaties (bijvoorbeeld bij werken op hoogte, of werken met speciale effecten).

Stichting Arbo & Podiumkunsten
In 2008 is de stichting Arbo & Podiumkunsten opgericht om gezonde en veilige arbeidsomstandigheden in de podium en evenementenbranche te bevorderen. In de periode tussen 2008 en 2013 zijn, samen met betrokkenen en experts, de Arbocatalogi Podiumkunsten ontwikkeld en vastgesteld. Betrokken organisaties zijn:  VVEM, VSCD, VNPF , VVTP, NAPK en Kunstenbond. Berend Schans (directeur van de VNPF) zit in het bestuur van Stichting Arbo & Podiumkunsten.