Verslag: Inclusiviteit door Cynthia Dekker en Rento Zoutman

7 juni 2018

De Boekmanstichting publiceerde een verslag van de tweede bijeenkomst in het kader van de reeks Inclusiviteit. Een dubbel-lezing door Cynthia Dekker, bestuurslid van Rotterdam Festivals, en Rento Zoutman, directeur van de Rotterdamse Kunststichting (RKS) en secretaris van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC). 

Deze ‘Rotterdamse’ middag weerspiegelde de pioniersrol van de stad – met inwoners uit zo’n 170 landen – in het debat over en initiatieven op het terrein van inclusiviteit. Zoutman relativeerde deze rol overigens enigszins door te wijzen op de lange geschiedenis van lokale beleidsplannen en intiatieven (sinds 1979) om een gevariëerder publiek – in de loop der jaren aangeduid met ‘etnische minderheden’, ‘allochtonen’ of ‘migranten’ – te bereiken. Terecht, zo merkte hij op, dat het geduld van vertegenwoordigers van deze doelgroepen langzamerhand op raakt (’alweer een praatronde’) – wat hen er ondertussen niet van heeft weerhouden diverse eigen initiatieven te ondernemen op het gebied van culturele organisatie, productie en/of uitvoering.

Lees hier het hele verslag.