Verslag inzake wetsvoorstel Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen: CTB voor personeel

2 december 2021

Dit ging over het voorstel inzake wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met uitbreiding van de tijdelijke regels om de inzet van coronatoegangsbewijzen te verbreden naar personen die arbeid verrichten.

Lees hier het verslag.