Verslag Kamerdebat VAO Cultuur

21 juni 2018

Op 13 juni vond er een Kamerdebat – VAO Cultuur plaats, een vervolg op het cultuurdebat van 30 mei jl. Tijdens de vergadering zijn meer dan 20 moties ingediend. Er was aandacht voor onder andere de culturele arbeidsmarkt, collectiezichtbaarheid en extra cultuurbudget voor de regio vanaf 2021. Op 19 juni werd over de moties gestemd.