Verslag, moties en inbreng wetgevingsoverleg corona en cultuur

29 april 2020

28 april jl. vond een Wetgevingsoverleg plaats over maatregelen in de culturele en creatieve sector, waaronder 300 miljoen euro extra voor de deze sector. 

Lees hier het stenografisch verslag van het Wetgevingsoverleg. 

Moties|
Sommige moties op zijn zinniger dan anderen, sommigen op aandringen van VNPF (solo, en in samenspraak met collega-koepels en verenigingen). Het woord 'motie' is hieronder steeds klikbaar. 

  1. Motie over waarborging regionale spreiding cultuur 
  2. Motie over investeren in kunst fiscaal aantrekkelijk te maken 
  3. Motie over digitaal ontsluiten collecties
  4. Motie over btw verlaging o.a. podiumkunsten
  5. Motie over werkenden en ondernemers in de cultuur
  6. Motie over niet-gesubsidieerden organisaties in de cultuur
  7. Motie tegen het verdwijnen van regionale voorzieningen
  8. Motie over het over makers en zzpers
  9. Motie alles op alles te zetten om de cultuur door de crisis te loodsen  

Brieven t.b.v. Wetgevingsoverleg
De VNPF heeft input geleverd t.b.v. wetgevingsoverleg.
De task force culturele en creatieve sector – waarin de Federatie Creatieve Industrie, Federatie Cultuur (o.a. VNPF), de Creatieve Coalitie en Kunsten ’92 zich hebben verenigd vanaf het moment dat de coronacrisis uitbrak – heeft voor dit debat een brief met enkele dringende aanbevelingen ingebracht.
Ook is de brief aan minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark, die de task force vrijdag 24 april verstuurde, aan de Tweede Kamer gestuurd.
Daarnaast hebben de VNG en het IPO input geleverd voor het wetgevingsoverleg.