Verslag van de bespreking van de OCW begroting

22 november 2018

Tijdens de bespreking van de cultuurbegroting komt een veelheid van onderwerpen aan de orde: van een eerlijke betaling voor kunstenaars tot de wenselijkheid van een breed cultuuraanbod tot de zorg voor monumenten. Kunst en cultuur zijn "van onmetelijke waarde voor de samenleving", zegt de minister. Daarom investeert het kabinet er 80 miljoen extra in.

De PvdA en D66 bepleiten een structurele oplossing voor de archieven van het voormalige Theater Instituut Nederland, Muziek Centrum Nederland en het Nederlandse Archief Grafisch Ontwerp. Minister van Engelshoven (OCW) schakelt de Raad voor Cultuur in om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van de komst van een Eindhovens rijksmuseum voor design. De SP, GroenLinks en de Partij van de Dieren pleiten in een motie voor gediplomeerde docenten voor de kunstvakken. VVD-Kamerlid Thierry Aartsen kreeg veel kritiek op zijn voorstel om meer geld uit het Fonds voor Cultuurparticipatie naar volkscutluur te laten gaan.

Dit en meer kwam ter sprake in het debat op 19 november. Lees hier een overzicht van het debat.