Bron

DEN

Versnelling van de digitale transformatie

10 november 2022

Staatsecretaris Uslu heeft een structurele verhoging van de subsidie aan DEN toegezegd om de digitale transformatie van de cultuursector te versnellen.

Als kennisinstituut cultuur & digitale transformatie is DEN blij dat de noodzaak hiervan wordt gezien. De middelen die vrijkomen zullen gaat DEN onder meer inzetten om:

 

  • Aanvullende methodieken en tools te ontwikkelen om de noodzakelijke organisatieveranderingen op alle niveaus binnen culturele organisaties aan te jagen.
  • Een groeiende community van cultuurprofessionals rondom digitale innovatie te ondersteunen en met elkaar in contact te brengen voor deskundigheidsbevordering en leernetwerken.
  • Mogelijkheden en kansen te verkennen van een digitale ruimte waar cultuur, makers en publiek elkaar vinden, binden en raken. Daarbij hebben we specifiek oog voor de mogelijkheden om door digitale toepassingen de toegankelijkheid van cultuur te vergroten en inclusiever te maken.
  • De sector samenbrengen

DEN geeft aan te beseffen dat de uitdagingen van de digitale transformatie groot en complex zijn: “het is daarom belangrijker dan ooit dat we de sector samenbrengen. Alleen door kennis, deskundigheid en netwerken te bundelen, zijn we in staat de benodigde schaalgrote en slagkracht te ontwikkelen. Als kennisinstituut zullen we, vanuit onze onafhankelijke positie en expertise, alles in het werk stellen om dit daadwerkelijk te realiseren. Daarbij kijken we nadrukkelijk ook buiten de sector en internationaal, daar werken we mee samen en kunnen wij van leren. Het is belangrijk dat de vrijgekomen middelen structureel zijn. Zo kunnen we meer instellingen op strategisch en uitvoerend niveau ondersteunen in hun digitale transformatie.”