Versoepelingen: voorwaarden voor evenementen vanaf ‘stap 4’

17 juni 2021

Vanaf 26 óf 30 juni (dat wordt op 18 juni bekendgemaakt) kunnen evenementen onder voorwaarden, zoals het gebruik van toegangstesten of een herstel- of vaccinatiebewijs, met 100% van de bezoekerscapaciteit georganiseerd worden.

  • Lees hier de Kamerbrief
  • Lees hier het persbericht van de Alliantie van Evenementenbouwers.

Ook de 1,5 meter afstand kan dan worden losgelaten tijdens het evenement. Het kabinet heeft op basis van de onderzoeksresultaten van Fieldlab Evenementen besloten om de routekaart hiervoor aan te passen. Meerdaagse evenementen met overnachting(en) zijn vanaf eind juli ook weer mogelijk. Daarbij gelden extra voorwaarden zoals tussentijds testen. Het kabinet is voornemens om de verruiming naar 100% van de bezoekerscapaciteit en het loslaten van de 1,5 meter bij inzet van toegangsbewijzen vanaf stap 4 ook voor andere sectoren zoals de horeca, culturele instellingen en professionele sportwedstrijden te laten gelden. 

Meer bezoekers met toegangsbewijzen
Fieldlab Evenementen heeft de afgelopen maanden onderzocht hoe evenementen veilig en verantwoord georganiseerd kunnen worden in tijden van een pandemie. Zij concludeerden onder meer dat alle type evenementen veilig kunnen plaatsvinden wanneer er gebruik wordt gemaakt van een coronatest vooraf en gecontroleerde in- en uitstroom van bezoekers. Het OMT heeft naar aanleiding van deze resultaten geadviseerd dat het vanaf 30 juni weer verantwoord is om evenementen te organiseren met 100% van de reguliere bezoekerscapaciteit. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo moet iedere bezoeker zich vooraf laten testen of in het bezit zijn van een vaccinatie- of herstelbewijs. De coronatest mag maximaal 40 uur voor binnenkomst bij het evenement afgenomen worden.

Het kabinet is voornemens om bij de besluitvorming over stap 4 van het openingsplan de lessen van de Fieldlab Evenementen ook naar een aantal andere sectoren te vertalen. Daarmee zouden vanaf stap 4 onder meer de horeca, culturele instellingen zoals poppodia, beurzen en professionele sportwedstrijden met toegangsbewijzen (coronatest of een vaccinatie- of herstelbewijs) naar 100% van de bezoekerscapaciteit kunnen gaan. De 1,5 meter afstand kan dan ook worden losgelaten. Het gebruik van toegangsbewijzen is nadrukkelijk optioneel en de keuze van de organisatie. 

Bij positieve besluitvorming op basis van het dan geldende 
epidemiologisch beeld ontstaan daarmee vier regimes ten aanzien van de maximale capaciteit, zoals te zien is in onderstaande tabel.

Maximale
capaciteit
vanaf stap 4
Geplaceerd Ongeplaceerd
Zonder toegangstesten
(mét 1,5 meter) 
100% op 1,5 meter
met voorwaarden 
1 persoon per
10 vierkante meter,
met toepassing van 1,5 meter
Met toegangstesten
(zonder 1,5 meter) 
100% reguliere
capaciteit met voorwaarden 
100% reguliere
capaciteit met voorwaarden 

Vanaf 29 juli ook meerdaagse evenementen
De eerste 4 weken, tot 28 juli, zijn evenementen van maximaal 24 uur mogelijk en geldt een maximum van 25.000 bezoekers per dag. Een overnachting is toegestaan als dat binnen het tijdvak van 24 uur valt. Na vier weken, als er nog meer mensen zijn gevaccineerd en de besmettingscijfers naar verwachting verder zijn gedaald, vervallen deze beperkingen en zijn meerdaagse evenementen met overnachting(en) ook weer mogelijk. Met de huidige planning is dit vanaf 29 juli. Het RIVM adviseert wel om bij meerdaagse evenementen niet alleen vooraf maar ook tussentijds te testen. Het kabinet is met de sector in gesprek over een mogelijke praktische invulling hiervan. 

Zonder toegangsbewijzen
Tot slot beziet het kabinet bij de besluitvorming over stap 4 of het op basis van de besmettingscijfers verantwoord is om zonder toegangsbewijzen niet langer een absoluut maximum aantal personen per ruimte of zaal te hanteren. Dan zou vanaf stap 4 een maximale capaciteit van 100% van de capaciteit op 1,5 meter gelden, in plaats van het maximum van 100 personen dat nu nog in de routekaart is opgenomen. Daarmee komt het kabinet met name tegemoet aan locaties met capaciteit op 1,5 meter die (veel) hoger is dan 100 personen. Voor vrij toegankelijke evenementen met een doorstroom van publiek, zoals kermissen, geldt dat er maximaal 1 persoon per 10 vierkante meter oppervlakte toegestaan is. 

Concluderend
Concluderend volgt hieruit dat evenementen vanaf stap 4 van het openingsplan onder de volgende voorwaarden zijn toegestaan, bij gebruik van  toegangsbewijzen:

  • Alle deelnemers vanaf 13 jaar oud zijn in het bezit van een vooraf professioneel afgenomen negatief testbewijs met een geldigheidsduur van 40 uur, dan wel vaccinatie- of herstelbewijs;
  • Het evenement vindt plaats op een afgesloten locatie (binnen of buiten) waardoor er sprake is van een gecontroleerde evenementlocatie
  • Maximale capaciteit van 100% van de reguliere bezetting;
  • Verplichte registratie en triage binnen 4 uur voor aanvang;
  • Werken met gecontroleerde in- en uitstroom;
  • Dringend advies aan medewerkers een zelftest af te nemen;
  • Dringend advies deelnemers en medewerkers om achteraf bij (lichte) klachten te laten testen bij de GGD;
  • Lokale voorwaarden voor evenementen (evt. meldingsplicht, vergunningverlening) gelden, waarbij ook rekening wordt gehouden met beschikbare politie- en BOA-capaciteit. Ditzelfde geldt voor de capaciteit in het  OV: indien nodig kan er een vervoersplan aan organisatoren worden gevraagd. Organisatoren wordt gevraagd om (ook bij niet-vergunning plichtige evenementen) contact te zoeken met de vervoerders en  bezoekersstromen zoveel mogelijk te spreiden.

Druk op de hulpdiensten
Tijdens de coronacrisis hebben de politie en hulpdiensten fors extra inzet moeten plegen. De komende periode moet er ruimte zijn voor training, opleidingen en verlof. Dat betekent dat nu de samenleving heropent verstandig om moet worden gegaan met de beschikbare capaciteit van politie en hulpdiensten. Burgemeesters, Openbaar Ministerie en politie zullen scherpe afwegingen maken als het gaat om de inzet van politie en hulpdiensten bij evenementen. Het kabinet onderschrijft deze afwegingen volledig. Organisatoren zullen daarbij meer dan ooit eigen veiligheidsmaatregelen moeten nemen.