Verstandig: regel de zorgplicht rond ‘de veilige werkplek’ thuis

23 maart 2021

De werkplek is iedere plek die gebruikt wordt voor de uitvoering van werkzaamheden, dus ook de thuiswerkplek. Het is een reële verwachting dat er structureel veel meer thuisgewerkt gaat worden. Werkgever: maak werk van die veilige werkplek!

Thuiswerkbeleid voorkomt aansprakelijkheid, ook in post-coronatijd
Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid op de werkplek. Voor de privésituatie is de werkgever niet verantwoordelijk, daar heeft hij ook geen zeggenschap. Daarom is het handig om, samen met ondernemingsraad of PVT, thuiswerkbeleid op te stellen waarin je regelt welk werk thuis kan en welk werk op locatie moet. Of wanneer maatwerk een oplossing kan bieden, bijvoorbeeld omdat werknemers juist soms op kantoor willen zijn omdat ze sociale contacten missen. Er zijn verschillende criteria en handleidingen voor thuiswerk verschenen, zoals de Algemene Criteria Thuiswerken.

Regel niet alleen de rechten, maar ook de plichten
Door corona is het moeilijker om werk- en privéplek te scheiden, eigenlijk loopt alles steeds meer door elkaar. Het is daarom verstandig om in het thuiswerkbeleid ook te regelen hoe je de instructieplicht van de werkgever op de thuiswerkplek kunt vormgeven en wat te doen met het toezicht op naleving?

De regering maakt werk van structureel thuiswerken
Er is (nog) geen thuiswerkplicht. En je ziet dat werknemers vaak zonder goede corona-reden gevraagd wordt om op locatie te werken. De Tweede Kamer heeft als reactie hierop onlangs een motie aangenomen over een wet die mogelijkheid biedt om een bedrijfspand te sluiten als de bron van een besmetting daarnaar te herleiden is. Ook is een ‘Wet werken waar je wilt’ in voorbereiding, bedoeld om thuiswerk een wettelijke basis te geven. De kans is groot dat werknemers straks een formeel verzoek om aanpassing arbeidsplaats bij de werkgever kunnen indienen. En dat er zwaarwegende argumenten moeten zijn om dat verzoek te kunnen afwijzen.