Versterking Cultuureducatie vmbo

7 februari 2019

De regeling versterking cultuureducatie vmbo ondersteunt projecten waarmee scholen samen met culturele instellingen een volgende stap kunnen zetten in cultuureducatie. Door scholen te steunen wordt geprobeerd om een grotere vanzelfsprekendheid voor cultuureducatie en talentontwikkeling te realiseren.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie wil met deze subsidieregeling scholen stimuleren samen met culturele instellingen, waaronder poppodia en festivals, te werken aan talentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling van vmbo, vso en praktijkschool leerlingen binnen de culturele sector. 

De scholen kunnen een subsidieaanvraag doen voor een project, deze projecten worden beoordeeld op onder andere de kwaliteit van de cultuureducatie, de samenwerking met een culturele instelling en de kwalitatieve organisatie. 

klik hier voor meer informatie.