Via cultuur naar een duurzame stad

8 juli 2019

Wereldwijd gebruiken steeds meer steden de kracht van cultuur om op een creatieve manier verduurzaming te bevorderen. Via cultuurbeleid, maar ook door samenwerkingen te stimuleren, innovatieve projecten te financieren, of culturele programma’s rondom klimaat en milieu te organiseren. Een nieuw rapport zet de good practices van veertien steden op een rij.

In het rapport Culture & climate change: 14 world cities tackling climate change through culture is gekeken naar veertien steden die deel uitmaken van de World Cities Culture Forum, een samenwerking tussen 38 wereldsteden die cultuur als vitaal zien voor de toekomst van de stad. Al deze steden werken actief aan verduurzaming, en doen dat in samenwerking met de culturele en creatieve sector. Dat juist grote steden met milieuvraagstukken aan de slag gaan, en daarbij cultuur als middel gebruiken, is volgens de auteurs van het rapport goed te verklaren. Steden zijn een belangrijke bron van CO2-uitstoot, waar bovendien de gevolgen van klimaatverandering goed zichtbaar zijn. Daarnaast speelt in veel steden het culturele leven een belangrijke rol.

Bekijk hier het volledige artikel.