Deze website maakt gebruik van cookies.

Vier voorstellen ter versterking van de culturele sector

15-03-2021 | Bron: culturen.nl

In de zomer van 2020 weerklonk de roep om een herinrichting van ons cultuurstelsel.

De klachten over het huidige bestel zijn bijvoorbeeld: versnippering van beleid, weinig ruimte voor toetreders, onderbetaalde professionele inzet en weinig aanbod in de regio. Cor Wijn komt met 4 voorstellen ter versterking van de culturele sector. Wijns behandelmethode bestaat uit vier interventies:

  • Veranker de doelen van het cultuurbeleid in de wet
  • Realiseer multipliereffecten via regionale fondsen 
  • Versterk de aanbodzijde
  • Proeftuin met het basisinkomen

Lees hier het hele artikel van Cor Wijn.