Vier voorstellen ter versterking van de culturele sector

16 maart 2021

In de zomer van 2020 weerklonk de roep om een herinrichting van ons cultuurstelsel.

De klachten over het huidige bestel zijn bijvoorbeeld: versnippering van beleid, weinig ruimte voor toetreders, onderbetaalde professionele inzet en weinig aanbod in de regio. Cor Wijn komt met 4 voorstellen ter versterking van de culturele sector. Wijns behandelmethode bestaat uit vier interventies:

  • Veranker de doelen van het cultuurbeleid in de wet
  • Realiseer multipliereffecten via regionale fondsen 
  • Versterk de aanbodzijde
  • Proeftuin met het basisinkomen

Lees hier het hele artikel van Cor Wijn.