Vier wijzigingen voor de werkkostenregeling per 2020

29 oktober 2019

Afgelopen Prinsjesdag heeft het kabinet via het Belastingplan 2020 de voorgenomen aanpassingen in de werkkostenregeling (WKR) gepresenteerd. Er zijn uiteindelijk vier wijzigingen voorgesteld, die met ingang van de komende jaarwisseling moeten ingaan. Voor u is het uiteraard belangrijk om te weten wat die aanpassingen voor uw onderneming precies betekenen!

Het viertal wijzigingen in de WKR dat per 2020 gepland staat, is als volgt:

  • vergroting van de vrije ruimte;
  • uitbreiding van de gerichte vrijstellingen met vergoedingen voor een VOG;
  • verruiming van de deadline voor het aangeven en afdragen van (eventuele) WKR- eindheffing;
  • aanpassing van de waardebepaling van producten uit eigen bedrijf.

Het kabinet had de eerste twee aanpassingen in de WKR begin dit jaar al aangekondigd. Deze wijzigingen vloeien voort uit de besteding van een bedrag van € 100 miljoen dat vorig jaar al is gereserveerd voor de verlaging van lasten op arbeid voor het mkb. De andere twee voorgestelde aanpassingen vloeien voort uit overleggen die met het bedrijfsleven zijn gevoerd naar aanleiding van de evaluatie van de werkkostenregeling.

Lees hier het volledige artikel