Bron

Boekmanstichting

Visies voor een duurzamere kunst- en cultuursector

17 november 2022

Verslag State of Sustainability 27 oktober 2022. Met elk alarmerend nieuwsbericht wordt de urgentie van de klimaatcrisis en de noodzaak om te verduurzamen duidelijker.

Eerder bleek de motivatie om hiermee aan de slag te gaan hoog te zijn in de cultuursector, maar bleven in de uitvoering echt grote stappen uit. Hoe zit dat nu? Waar staat de cultuursector na twee jaar coronacrisis in zijn duurzame transitie? Wat is nodig voor de volgende stap, en wat kunnen we nu doen om samen door te pakken?

Deze vragen werden behandeld op donderdag 27 oktober tijdens de State of Sustainability, een jaarlijks terugkerend initiatief van de Boekmanstichting en Bureau 8080. De bijeenkomst diende als een moment om de meest recente (kwantitatieve) onderzoeksresultaten over duurzaamheid in de cultuursector te delen, die hier terug te vinden zijn. Daarnaast maakte de dag een uitwisseling tussen verschillende kunst- en cultuurprofessionals mogelijk. Wat zouden zij graag meer zien en willen doen voor hun werkveld?

Aan 8 thematafels werden de volgende thema’s besproken: digitalisering, maatschappelijke vraagstukken in kunst en programma, bedrijfsvoering, wetenschap, cultuurbeleid en financiering. Iedere tafel kreeg de opdracht mee om drie maatregelen te initiëren die ze graag per direct ingevoerd zouden zien. Daar kwamen uiteenlopende ideeën en maatregelen uit voort die met name dienen als indicatie welke thema’s er spelen onder beleidsmakers, kunstenaars, financiers, directeuren en programmeurs. De voorstellen representeren niet noodzakelijkerwijs het standpunt van alle aanwezigen.

Vier bevindingen die de middag samenvatten:

  1. inzetten op het expliciteren, rapporteren en monitoren van duurzaamheidsdoelstellingen en activiteiten van (externe) medewerkers, door bijvoorbeeld een aangestelde toezichthouder;
  2. kennis en tools over duurzame maatregelen toegankelijker maken en daarmee energiegeletterdheid binnen de sector stimuleren, bijvoorbeeld in relatie tot digitalisering;
  3. het betrekken van kunst(enaars) in transitietrajecten;
  4. inzetten op innovaties die leiden tot een versnelling van verduurzaming, een vertraging van de hoeveelheid producties.

Lees hier verder