VNG luidt opnieuw noodklok

23 oktober 2020

Gemeenten houden het liefts hun culturele infrastructuur overeind, maar dat lukt steeds minder goed door de aanhoudende tekorten op het sociaal domein (met name Jeugdzorg en abonnementstarief Wmo). 

  • Lees meer hier.
  • Lees hier de brief van de VNG aan het kabinet.
  • Lees hier meer over het abonnementstarief Wmo.

Tijdens de Algemene ledenvergadering van de VNG zijn hier onlangs moties aangenomen. Het is een probleem dat binnen gemeenten breed leeft bij alle politieke partijen. Daar komt een door het kabinet beoogde herijking van het Gemeentefonds bij, die nieuwe onzekerheid met zich meebrengt. 

Vrijdag 23 oktober heeft de VNG weer een brief hierover aan het kabinet gestuurd. Dat is al vaker gebeurd, maar nieuw is dat men gelet op de ernst van de situatie in de afgelopen periode als burgemeesters/gemeenten heeft geprotesteerd bij de Tweede Kamer en ingezonden brieven in de pers heeft gezet.