VNO-NCW en MKB-Nederland presenteren nieuwe koers

11 februari 2021

VNO-NCW en MKB-Nederland kiezen voor een nieuwe koers: Ondernemen voor Brede Welvaart. "Verhoging van brede welvaart vraagt een vruchtbare symbiose van een sterker verdienvermogen, meer inclusiviteit door gelijkere kansen en eerlijker delen en een duurzaam leefklimaat, nu en in de toekomst."

Bovendien wil het bedrijfsleven meer verantwoordelijkheid nemen voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Met 'Brede Welvaart' als leidraad en een nieuwe rol in het samenspel met de overheid en de samenleving willen de ondernemingsorganisaties vormgeven aan een nieuw Rijnlands model.

Lees hier verder