VNPF: 1G bij meer dan 500 bezoekers moet zo snel mogelijk van tafel

15 februari 2022

De VNPF is verheugd, maar ook kritisch over de op de persconferentie van 15 februari aangekondigde versoepelingen. 

Het is goed dat concerten, festivals en evenementen weer plaats kunnen vinden zonder 1,5 meter. De VNPF wil dat de regering ook nog afziet van de laatste, hevig knellende beperkingen.

Het idee om vanaf 25 februari bij meer dan 500 bezoekers om een negatief testbewijs in de corona-app te vragen wordt als ongefundeerd en uitsluitend ervaren. Die 500-grens lijkt iemand bij het ministerie van VWS uit zijn of haar duim gezogen te hebben. Deze ongefundeerde grens stond al als beklonken feit in de laatste adviesvraag voor het OMT. Het aantal van 500 wordt ook nergens onderbouwd. Het OMT lijkt deze grens klakkeloos over te hebben genomen. In ieder geval licht het laatste OMT-advies deze arbitraire grens niet toe, laat staan dat deze anderszins wordt geïnterpreteerd” Aldus Berend Schans (directeur VNPF).

De VNPF vindt deze verzonnen grens in combinatie met de verplichting van een negatief testresultaat een disproportionele maatregel. Er is geen abnormale druk meer op de gezondheidszorg, dus is deze maatregel niet in evenwicht en ook niet strikt noodzakelijk. De maatregel staat op geen enkele manier in verhouding met het doel dat het zou moeten dienen. De grotere (pop)podia en evenementenlocaties en de organisaties die daar werken zijn toegerust (bijvoorbeeld state of the art ventilatie) op het veilig ontvangen van grote groepen mensen. De VNPF twijfelt aan de praktische uitvoerbaarheid van dit best kostbare beleid. Vaste, regelmatige bezoekers gaan zich niet steeds laten testen.

Bovendien, met een verplichting van 1G zal een zeer groot deel van de bezoekers dat een toegangsbewijs heeft gekocht ervoor kiezen om het programma uiteindelijk niet te bezoeken. Omdat bezoekers het niet eens zijn met het beleid of er gewoon niet de moeite voor willen nemen. Schans: “Het wrange is dat VNPF-leden dit vooral verwachten van de bezoekers die juist wél zijn ingeënt en geboosterd.”

De afgelopen twee COVID-jaren zijn er in de cultuur- en evenementensector duizenden programma’s verschillende keren verplaatst. De bezoekers van deze programma’s hebben het recht om het geld dat ze betaald hebben voor hun toegangsbewijs terug te vragen, ook op de dag zelf nog. In de dagelijkse praktijk is het zo dat het aantal niet opdagende bezoekers vele malen hoger is dan voor COVID-19. Een regeling als 1G daarbovenop zou onze sector andermaal stevig bedreigen. Dat is nadelig voor de hele ‘keten’: artiesten, toeleveranciers, zzp’ers, etc. Naast deze verplichting tot terugbetalen, missen bij de VNPF aangesloten leden een groot deel van de broodnodige horeca-omzet en ontstaat ook steeds meer de verplichting om toch de artiesten en hun medewerkers te betalen. 1G gaat een enorme spelbreker en stoorzender worden. Het 1G beleid moet zo snel mogelijk van tafel.