Bron

VNPF

VNPF: Advies aanpak gehoorschade gezondheidsraad lost probleem niet op

30 november 2022

De gezondheidsraad adviseert in haar rapport aan de staatssecretaris van VWS om het geluidsniveau van versterkte muziek te verlagen van 103 dB(A) naar 100 dB (A).

Het kabinet heeft de gezondheidsraad gevraagd te adviseren hoe gehoorschade door het luisteren naar luide muziek via speakers of koptelefoons en oortjes voorkomen kan worden. De VNPF gaat met de staatssecretaris Maarten van Ooijen in gesprek over het advies.

De VNPF is als mede ondertekenaar van het convenant Preventie gehoorschade versterkte muziek een medestander in het tegengaan van gehoorschade, echter de vereniging kan zich niet vinden in het advies van de gezondheidsraad om het geluidsniveau te verlagen. Bij 100 dB(A) (gemeten over 15 minuten) is het risico op gehoorschade niet weggenomen en is het dragen van gehoorbescherming nog steeds nodig. Bovendien zou het gevaar weleens kunnen bestaan dat mensen bij 100 dB(A) wellicht geneigd zijn om de oordoppen uit te doen, met als gevolg dat zij alsnog risico lopen.

Daarnaast is de VNPF niet overtuigd dat het maatschappelijke probleem van toenemende gehoorschade kan worden opgelost door het geluidsniveau in de sector te verlagen. Zo blijkt dat beginnende gehoorschade al voorkomt bij (jonge) kinderen, de oorzaak ligt niet bij de sector.

Tenslotte blijkt uit het rapport dat er geen duidelijk wetenschappelijk bewijs is of andere maatregelen om schade aan het gehoor te beperken ook daadwerkelijk effect hebben. Om dan de hele sector zo’n ingrijpende maatregel op te leggen, is in het advies te eenzijdig afgewogen en niet proportioneel. De VNPF is van mening dat eerst meer en beter onderzoek nodig is naar de oorzaak van langdurige gehoorschade en welke passende maatregelen de maatschappelijke problematiek écht oplossen. In het convenant is niet voor niets een onderzoeksagenda opgenomen. Daarnaast ziet de VNPF meer heil in een bredere maatschappelijke aanpak, zoals preventie, goede voorlichting en landelijke campagnes als bijvoorbeeld NIX18, en het blijven stimuleren van het gebruik van gehoorbeschermers.

De VNPF werkt al samen met VWS, Veiligheidnl en andere convenantpartners aan het tegengaan van gehoorschade. De partijen streven er naar dat het publiek veilig kan genieten van versterkte muziek in de sector. Samen voeren zij vanuit het convenant al campagnes zoals I Love My Ears en zijn er met succes al weloverwogen stappen gezet in het tegengaan van gehoorschade.