VNPF: gelekte versoepelingen zijn een wassen neus.

13 september 2021

Steunmaatregelen moeten minimaal tot halverwege 2022 beschikbaar blijven voor de popsector.

De Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) heeft met ontsteltenis en veel vraagtekens kennis genomen van de uitgelekte voornemens uit het Catshuisberaad van afgelopen zondag (12-9).

Meerdaagse festivals zijn er (bijna) niet meer
Gemeld wordt dat meerdaagse popfestivals en -evenementen onder voorwaarden vanaf 25 september weer mogelijk zijn. Zelfs als het tijdelijk coronatoegangsbewijs de enige voorwaarde is, zet dit geen of weinig zoden aan de dijk. Na 25 september vinden er nog nauwelijks meerdaagse festivals plaats. Deze versoepeling haalt weinig uit en komt erg laat.

75% van de capaciteit is niet verantwoord
Verder vernemen wij dat voor ongeplaceerde concerten en clubnachten die binnen plaatsvinden de maximum capaciteit op 75% wordt gezet. Om een poppodium goed te kunnen exploiteren heb je per jaar een flink aantal uitverkochte (ongeplaceerde) concerten en clubavonden nodig en een nog groter aantal bijna uitverkochte programma’s. De kaartverkoop dekt alleen bij een aantal grote podia soms de programmakosten. Bij podia zijn horeca-inkomsten van doorslaggevend belang. Het gemiddelde break-even resultaat ligt boven een capaciteit-bezetting van 75%. Als organisatie heb je een volledige capaciteit nodig om op een verantwoorde manier financieel economisch risico te kunnen nemen.
Het najaar staat vol met vaak doorgeschoven en nieuwe programma’s. Deze zijn allemaal georganiseerd (afspraken met derden) op basis van 100% capaciteit.
Ongeplaceerde programma’s moeten per 25-9 op volle capaciteit doorgang kunnen vinden.

Onzekerheid nachtleven
Ook over culturele nachtprogrammering blijft veel onduidelijk. In een normaal jaar bestaat gemiddeld 25% van de jaaromzet van poppodia uit culturele nachtprogrammering. Deze overwegend clubnachten zijn dus van cruciaal belang voor de sector.
Podia die clubnachten programmeren moeten per 25-9 op volle capaciteit 100% open kunnen.

Steunmaatregelen moeten blijven en worden uitgebreid
De Garantieregelingen TRSEC en ATE moeten worden uitgebreid (vergoeding tot 100%) en doorlopen tot in 2022. De NOW en de TVL moeten worden verlengd. Als dat vanwege politieke keuzes niet kan, moet er toch in overleg met de sector naar branche-specifieke steun worden gekeken. Ten eerste omdat anders een groot deel van poppodia en festivalorganisatoren (en hun toeleveranciers) dan alsnog failliet gaat. Hetgeen betekent dat een belangrijk deel van de culturele infrastructuur wordt vernietigd. Ten tweede omdat de genoten steun van de afgelopen ruim anderhalf jaar dan zinloos is geweest. Dat betekent moedwillige kapitaalvernietiging.