VNPF verwelkomt Het Podium als nieuw lid

23 november 2023

VNPF verwelkomt Het Podium als nieuw lid

Het Podium te Hoogeveen is het nieuwste VNPF-lid. Welkom!

Het Podium in Hoogeveen richt zich op een breed publiek met uiteenlopende genres en vaste concepten, zoals tribute nights, blues, rock, hiphop, metal, singer-songwriter, maar ook theater en comedynights. Het Podium in Hoogeveen is per 1 januari 2018 samen met Theater De Tamboer gefuseerd tot de Stichting Cultuurhuis Hoogeveen. Het poppodium en het theater bevinden zich ieder op hun eigen fysieke locatie, maar fungeren achter de schermen als één organisatie.

Het Podium werd als jongerencentrum op de huidige locatie opgericht op 18 december 1989, destijds nog onder de naam De Box. Het was een voortvloeisel uit het jongerencentrum De Baken, dat sinds de jaren ’70 fungeerde als buurt- en clubhuis en zich ontwikkelde tot jongerencentrum. De Baken bevond zich in een mooi gebouw naast de Nederlands Hervormde Kerk aan de Grote Kerkstraat en was ook eigendom van de kerk.
Eind jaren ’80 werd de huur hiervan opgezegd en moest De Baken het pand verlaten, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Na de sluiting werd het pand bezet door jongeren. De ME moest eraan te pas komen om de jongeren van het dak te halen. Ondertussen werd er in nauwe samenwerking met de gemeente gewerkt aan een alternatieve locatie.

Er werd een nieuw jongerencentrum gebouwd aan de Schutstraat, dat eind 1989 haar deuren openen. Het streven was om De Box een ander karakter te geven dan Het Baken, met meer nadruk op culturele activiteiten voor jongeren. Maar De Box kende een moeilijke start, doordat de oude groep van Het Baken zich niet herkende in De Box en er weinig nieuwe jongeren kwamen.
In 1997 kwam er een nieuwe koerswijziging met de naamsverandering naar Het Podium. Jarenlang trok Het Podium vele bezoekers, waarbij de nadruk in programmering lag op metal en alternatieve rock.