Voor evenementorganisatoren nog niet alles duidelijk in 3e steunpakket

3 november 2020

In de week van 26 oktober (week 44) kwam het nieuws dat het kabinet extra geld beschikbaar stelt voor organisaties, waaronder de festival- en evenementenbranche, die door de recente maatregelen een onevenredig harde klap hebben gekregen.

Als onderdeel van het pakket komt het kabinet de evenementenbranche te hulp, juist omdat onze branche vaak een groot deel van de jaaromzet in de zomermaanden verdient.

De VNPF is als onderdeel van de Alliantie van Evenementenbouwers tevreden met de (h)erkenning van dit deel van onze sector dat hieruit blijkt dat de beroepsgroep erkend wordt.

Het derde steunpakket is zo ontworpen dat het gebruik ervan meebeweegt met omzetverlies. Kort gezegd: hoe meer omzetverlies, hoe meer steun. Het kabinet heeft als onderdeel van het pakket onder meer de hantering van SBI codes voor een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) losgelaten. In totaal is ongeveer een half miljard euro gereserveerd voor de aanvullingen. Op deze manier worden organisaties in dit deel van onze branche die net niet de juiste SBI code hebben niet langer meer van steun onthouden als er sprake is van omzetverlies.

In de plannen wordt expliciet gemeld dat bedrijven en leveranciers in de evenementenindustrie voor hun omzet grotendeels afhankelijk zijn van de zomermaanden.“Die schommeling in omzet kan zorgen voor een vertekend beeld bij de berekening van de TVL. Het kabinet komt met een eenmalige extra vergoeding die gebaseerd is op de TVL-vergoeding van de zomer”, zo is te lezen in de aankondiging. Wat echter nog niet bekend is hoe de uitwerking van deze regeling met betrekking tot de seizoensinvloed zal zijn. Die onzekerheid baart ons zorgen. De aankondiging heeft het over steun voor naar verwachting 800 evenementenondernemers, die elk gemiddeld zo’n €14.000 krijgen. Hiervoor is een bedrag van € 11 miljoen gereserveerd. Het is nog niet bekend  hoe e.e.a. zal gaan werken en de uitwerking van het aangekondigde pakket is nog niet duidelijk. We wachten de uitwerking van deze specifieke regeling af en blijven daarover zoveel mnogelijk in gesprek.