“Voor inclusiviteit is een andere kijk op cultuurparticipatie nodig.”

7 februari 2019

Anna Elffers schreef een artikel waarin ze ingaat op inclusiviteit in de cultuursector. Want wat is cultuur en cultuurparticipatie? Hoe kunnen we beter nadenken over culturele diversiteit en inclusiviteit?

 In het streven het cultuurbestel inclusiever te maken, wordt er te veel gefocust op het aantrekken van bezoekers in gevestigde culturele instellingen die representatief zijn voor de samenleving. Om echt inclusief te zijn zal cultuurparticipatie echter veel meer ruimte moeten geven aan het eigen perspectief op cultuur van verschillende groepen in de samenleving.

Lees het volledige artikel hier.