Bron

AWVN

Voorbeelden van inclusief werkgeven

2 februari 2023

Voorbeelden van inclusief werkgeven

Het netwerk Gelijke kansen van AWVN en De Normaalste Zaak is bedoeld voor organisaties die op zoek zijn naar inspiratie op het gebied van diversiteit en inclusie (D&I) en willen weten hoe ze gelijke kansen kunnen bevorderen.

Streven naar diversiteit is één, een inclusieve werkvloer waar die verschillende talenten tot hun recht komen is twee. Een organisatie, CSU, komt hier bij wijze van voorbeeld in de spotlight. CSU, facilitair dienstverlener met 130 verschillende nationaliteiten en 15 procent medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Matthijs Boer, HR-projectmanager van CSU, vertelde over de stappen die het bedrijf al heeft gezet om een inclusieve cultuur op de werkvloer te realiseren. “Diversiteit en inclusie zijn onze kernwaarden en zit in ons DNA. Alle medewerkers horen bij de familie en krijgen de kans om door te groeien naar een betere versie van henzelf.”

Volgens Matthijs is draagvlak van het (midden) management onontbeerlijk voor D&I, net als bewustzijn en het goede voorbeeld geven. Verder is het belangrijk om de boodschap intern en extern uit te dragen, budget beschikbaar te stellen, data en doelstellingen te meten en te sturen. En last but not least over een lange adem te beschikken.

Dit betekent concreet dat ze bij CSU investeren in:

Vitaliteit en persoonlijke ontwikkeling

 •  Leven lang leren, taaltraining, digivaardigheden
 • Basis vakopleidingen
 • Budgetcoaching, mantelzorgcoaching
 • Psychologische en fysieke ondersteuning

Waardering en aandacht voor medewerkers

 • Waarderingsgespreken vervangen functioneringsgesprekken
 • Uitblinkersverkiezingen
 • Dag van de Schoonmaker
 •  Complimentenboom

Activiteiten en verbinding

 • Lokale cultuurlunch
 • Eindejaarsmarkt

Inclusieve communicatie

 • Management geeft het goede voorbeeld, practice what you preach
 • Boodschap intern en extern uitdragen
 • Overzichtelijke arbeidsovereenkomst in de vorm van een tekening

Lees meer hier.

Netwerk gelijke kansen 2023

Wil je nog meer verhalen en voorbeelden van werkgevers en andere deskundigen horen over het bieden van gelijke kansen? In 2023 staan er weer een hoop inspirerende bijeenkomsten op de planning. Over nieuwe thema’s, zoals bewustwording en draagvlak, maar ook thema’s zoals inclusieve werving en objectieve selectie. Kortom sprekers, voorbeelden, en mogelijke nieuwe inzichten.

Op 14 februari van 15.00 tot 16.30 uur is er een  online bijeenkomst invan het netwerk Gelijke kansen. Deze gaat over “inclusieve werving en objectieve selectie”. Ontdek meer hier.