Voortgang Arbeidsmarktagenda culturele sector

8 maart 2018

In de Arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector staan actiepunten om de arbeidsmarktpositie te verbeteren van mensen die werken in de kunst-, cultuur- en creatieve sector. De VNPF is aanjager van het agendapunt over vrijwilligers, stagiairs en werkervaringsplaatsen.

Wat is de arbeidsmarktagenda?
In de Arbeidsmarktagenda staan actiepunten die de sector zélf kan oppakken om de arbeidsmarktpositie te verbeteren van mensen die werken in de kunst- en cultuursector. De actiepunten – of agendapunten – gaan over bijvoorbeeld een fair practice code, het bundelen van HR-kennis en een verkenning naar een sectorbrede cao. De minister van OCW heeft vorig jaar Kunsten ’92 verzocht deze agenda samen met de sector op te stellen. Kunsten ’92 is de belangenorganisatie voor de gehele kunst-, cultuur- en erfgoedsector. VNPF is lid van Kunsten ’92.

Wat gaat de VNPF doen?
Elk agendapunt heeft een aanjager die verantwoordelijk is voor het zo goed mogelijk welslagen ervan. VNPF is aanjager van het agendapunt (pagina 50) over vrijwilligers, stagiairs en werkervaringsplaatsen. Samen met anderen gaan we er o.a. voor zorgen dat modelreglementen en -overeenkomsten voor vrijwilligers, stagiairs en werkervaringsplaatsen worden verzameld en ze op één plek beschikbaar stellen. Als deze reglementen of overeenkomsten beter of anders kunnen, passen we dat aan.

 

Waarom de arbeidsmarktagenda?
In de arbeidsmarktagenda staat vooral wat de sector zélf kan doen om de positie van werkenden (werknemers, zzp’ers, stagiairs, vrijwilligers) te verbeteren. Hieraan gingen twee rapporten vooraf. Naar aanleiding van die twee rapporten heeft de minister van OCW in 2017 aan Kunsten ’92 gevraagd om samen met de kunst-, cultuur- en creatieve sector een arbeidsmarktagenda op te stellen. De volgende twee rapporten gingen vooraf aan de arbeidsmarktagenda.

Verkenning arbeidsmarkt culturele sector (2016)
In januari 2016 publiceerden de Sociaal Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur de Verkenning arbeidsmarkt culturele sector. Volgens beide raden is de arbeidsmarktsituatie van de culturele sector zorgwekkend. De combinatie van dalende werkgelegenheid, een relatief hoge kans op werkloosheid, lage en dalende inkomens, een slechte onderhandelingspositie voor werknemers en zzp’ers, het vaak niet verzekerd zijn voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid en een geringe pensioenopbouw, maakt de positie van werkenden kwetsbaar. 

Passie gewaardeerd (2017)
Hierop volgde in april 2017 Passie gewaardeerd, een advies van de SER en de Raad voor Cultuur met concrete voorstellen hoe de hierboven geschetste situatie kan worden verbeterd. De voorstellen hebben betrekking op o.a. het vergroten van het verdienvermogen, het verbeteren van de inkomenszekerheid, bevorderen van scholing en het versterken van het overleg tussen werkgevers en vakbonden.

Rol VNPF in totstandkoming rapporten
VNPF heeft meegedacht over en meegeschreven aan beide rapporten. We hebben een aantal dingen voor elkaar gekregen. In conceptversies gingen beide rapporten vooral over makers/kunstenaars uit de canonieke kunsten: beeldend kunstenaars, dansers, theatermakers, klassieke musici enz. Dit hebben wij weten te verbreden naar zowel andere kunstuitingen (popmuziek!) als naar andere functies zoals geluids- en lichttechnici en andere staffuncties binnen podia en festivals. Daarnaast hebben we met andere brancheverengingen voor elkaar gekregen dat er meer aandacht is gekomen voor de werkgeverskant; dus niet alleen voor ‘de makers’. De verbetering van arbeidsmarktpositie van de artiest/maker/werk- en opdrachtnemer moet beter. Dit kan echter niet zonder te kijken naar de financiering van de kunst- en cultuursector (en bv. de poppodia) in z’n geheel.

Vragen over de arbeidsmarktagenda, het aanjagerschap van de VNPF of over iets heel anders? Mail kees@vnpf.nl.