Voortgang Arbeidsmarktagenda voor de Culturele en Creatieve sector

13 februari 2018

Op 7 februari jl. heeft een eerste bijeenkomst met de regiegroep en alle aanjagers van de Arbeidsmarktagenda plaatsgevonden.

In de op 14 november jl. aan de minister aangeboden Arbeidsmarktagenda staan 21 agendapunten. Bij elk agendapunt wordt vermeld wie of welke organisatie de 'aanjager' is, oftewel wie degene is die ervoor zorgt dat het agendapunt ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. De VNPF neemt hieraan deel als aanjagers van het agendapunt over vrijwilligers, stagiairs en werkervaringsplaatsen. De regiegroep onder voorzitterschap van Evert Verhulp, kroonlid van de SER, 'jaagt' vervolgens de aanjagers 'op'. 

Op 7 februari jl. heeft een eerste bijeenkomst met de regiegroep en alle aanjagers plaatsgevonden. Daar hebben een aantal ‘aanjagers’ hun voornemens en plannen gepresenteerd. Kortom: ze zijn begonnen en afspraken over het verdere verloop van de uitvoering zijn gemaakt. De snelheid waarmee de agenda wordt uitgevoerd, zal per agendapunt verschillen.

Kunsten ’92 is aanjager voor de Fair Practice Code. De gesprekken over verdere uitwerking en implementatie zijn in volle gang. In september hoopt Kunsten ’92 de versie 2.0 te presenteren.