Voortgang omgevingswet

6 december 2019

Minister van Veldhoven stuurt een brief over de voortgang bij de invoering van de Omgevingswet, waarin zij aangeeft dat het wenselijk en mogelijk is de Omgevingswet per 1 januari 2021 in werking te laten treden. De VNG onderschrijft dit standpunt en stuurt haar leden een brief, waarin o.m. een stand van zaken rondom het wetgevings-en invoeringsproces. 

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 1. Standpunt minister Wonen en Milieu
 2. Voortgang en ondersteuning
  • Implementatie ondersteuning
  • De (verander)opgave
  • Wetgevingsproces
  • Kerninstrumenten
  • Dienstverlening, vergunningen en processen
  • Digitaal Stelsel Omgevingswet
  • Tot slot – wat houdt u nu bezig

Lees hier het volledige artikel van de VNG

Lees hier de kamerbrief over voortgang invoering Omgevingswet