Vooruitblik van het Fonds Podiumkunsten op beleidsperiode 2021 -2024

14 mei 2019

Het Fonds Podiumkunsten organiseert bijeenkomsten op 20, 21 en 24 juni 2019. Tijdens de bijeenkomsten presenteren zij op hoofdlijnen de koers van het Fonds voor de periode 2021-2024. In het bijzonder zullen zij stilstaan bij de (voorlopige uitgangspunten van de) meerjarige regeling. De koers van het Fonds Podiumkunsten wordt in sterke mate bepaald door de uitgangspuntenbrief van minister Van Engelshoven (OCW). Deze zal op 11 juni aanstaande worden gepubliceerd.

Kort daarna gaan zij het land in om onze beleidsuitgangspunten toe te lichten. Zij doen dit nog voordat de Tweede Kamer heeft kunnen reageren op de koers van de Minister. Het is dus goed mogelijk dat de voorstellen van zowel de Minister als van het Fonds Podiumkunsten vanuit de politiek worden bijgestuurd.

De bijeenkomsten vinden plaats in de regio’s noord/oost, west en zuid. Voor meer informatie mail naar communicatie@fondspodiumkunsten.nl