Vragen Kamerlid Kwint aan staatsecretaris Uslu (OCW) over resultaten Live Muziekmonitor

10 februari 2022

Tweede Kamerlid Kwint (SP) heeft vragen gesteld aan staatssecretaris Uslu (OCW) over de resultaten van onderzoek gepubliceerd in de Nederlandse Livemuziek Monitor 2008-2019.

Kwint vraagt onder meer:

Hoe staat het met de uitvoering van de motie-Beckerman c.s., die het kabinet verzoekt om het belang van de popsector te onderschrijven, in gesprek te gaan met gemeenten en provincies om te komen tot een gedeelde visie op wat nodig is voor een levendige popcultuur en in overleg met de sector in kaart te brengen hoe de popketen versterkt kan worden?

Hoe gaat u in het nieuwe kabinet aan de slag om de Nederlandse popsector te versterken?

Wat zijn uw plannen en ambities de komende vier jaar als het gaat om het Nederlandse popbeleid?

Bent u bereid om op korte termijn in gesprek te gaan met de sector om te komen tot een uitgewerkt plan om de sector te versterken na de pandemie?

Lees het document op de site van de Tweede Kamer