Vrije ruimte WKR stijgt per 2023 naar 1,92%

21 september 2022

De vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) gaat per 1 januari 2023 waarschijnlijk omhoog naar 1,92% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. 

Dit staat op Prinsjesdag nog niet in het Belastingplan 2023, maar zal het kabinet in een nota van wijziging bij het Belastingplan opnemen.

De inflatie is fors toegenomen, waardoor vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers duurder zijn dan voorheen, terwijl de loonsom (en daarmee de vrije ruimte) met minder is toegenomen. Vooral bij organisaties met weinig werknemers of met werknemers met lagere lonen zal daardoor de vrije ruimte niet altijd meer toereikend zijn, geeft het kabinet aan. Om hiervoor het midden- en kleinbedrijf tegemoet te komen, stelt het kabinet voor om de vrije ruimte over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom te verhogen met 0,22%-punt. Ook alle overige werkgevers kunnen van de verhoging profiteren. De vrije ruimte bedraagt in 2023 dan 1,92% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom, en over het meerdere 1,18%.

WKR in nota van wijziging
Een deel van de maatregelen waarover in augustus is besloten om de koopkracht van burgers te versterken en de extra uitgaven of gederfde inkomsten te dekken, kon niet op tijd naar de Raad van State. Daar was de verhoging van de vrije ruimte er één van. Daarom komt er nog een nota van wijziging bij het Belastingplan, zo kondigde het kabinet op Prinsjesdag aan.

Gebruik van de vrije ruimte
Onder de WKR kan een werkgever een percentage van het totale fiscale loon (infographic) van de organisatie besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan werknemers. Stopt de werkgever méér in deze zogenoemde vrije ruimte, dan moet hij over het meerdere 80% eindheffing betalen. Werkgevers mogen zelf bepalen of ze de vrije ruimte willen gebruiken en waar ze die aan willen besteden. Zie hieronder in de tabel de vrije ruimte over de afgelopen jaren. 

jaar Over de eerste
€ 400.000 van de loonsom
Over het restant van de loonsom
2023 1,92% 1,18%
2022 1,70% 1,18%
2021 – aangepast vanwege corona 3,00% 1,18%
2020 – aangepast vanwege corona 3,00% 1,20%
2019 1,20% 1,20%