Vrijwilligers geven vaker aan gelukkig te zijn

5 maart 2020

Vrijwilligers zijn vaker gelukkig (91%), dan mensen die geen vrijwilligerswerk doen (85%). Dit blijkt uit recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar vrijwilligerswerk en welzijn over de periode 2013 tot en met 2018.

Geluk en vrijwilligerswerk
Bij het onderzoek is ook gekeken naar geluk en vrijwilligerswerk. Hierbij is iemand gelukkig als hij een cijfer geeft van 7 of hoger en ongelukkig als hij een cijfer van minder dan 5 geeft. Zo’n 91% van de vrijwilligers geeft aan gelukkig te zijn, tegenover 85% van de mensen die geen vrijwilligerswerk doen. Dat betekent niet dat er geen ongelukkige vrijwilligers zijn. Slechts 1,8% van de vrijwilligers geeft aan ongelukkig te zijn. Bij mensen die geen vrijwilligerswerk doen, is dat bijna twee keer zo hoog (3,4%). Bovenstaande resultaten geven echter niet aan of iemand gelukkiger is door vrijwilligerswerk of dat gelukkige mensen vaker vrijwilligerswerk doen.

Persoonlijk welzijn van vrijwilligers
Op basis van 12 indicatoren kijkt het CBS ook naar persoonlijk welzijn. Hierbij gaat het onder andere om de tevredenheid over de financiële situatie, tevredenheid met de lichamelijke gezondheid en het gevoel van (on)veiligheid. Het persoonlijk welzijn was bij 65% van de vrijwilligers hoog (een 7 of hoger). Van de niet-vrijwilligers was dat 54%. Een lage score (minder dan een 5) kwam bij niet-vrijwilligers twee keer zo vaak voor als bij vrijwilligers.

Welzijn neemt niet toe door meer vrijwilligerswerk
Vrijwilligers besteedden in 2018 gemiddelde 4,4 uur per week aan vrijwilligerswerk. De meeste vrijwilligers besteedden minder dan 1 uur per week aan vrijwilligerswerk. Het CBS heeft gekeken of de persoonlijke welzijn toeneemt als iemand meer vrijwilligerswerk gaat doen. Dit blijkt niet zo te zijn. Als vrijwilligers meer vrijwilligerswerk gaan doen, neemt het aantal vrijwilligers met een hoge score voor persoonlijke welzijn niet toe.

Lees hier meer.