Vrijwilligersbriefing over de drank- en horecawet

29 maart 2018

In de Drank- en Horecawet (DHW) zijn de regels vastgelegd voor de verstrekking van alcohol. Hoe geef je jouw vrijwilligersteam een goede briefing rondom alcoholverstrekking?

Jouw vrijwilligersteam speelt een belangrijke rol bij de implementatie en naleving van de DHW. Welke regels zijn er en aan welke voorwaarden moet je als organisatie nog meer voldoen? Hoe geef je een goede briefing rondom alcohol-verstrekking?

Het antwoord op deze vragen is te vinden in een infodoc dat alle vrijwilligerscoördinatoren van VNPF-leden per mail hebben ontvangen. Ook is het infodoc voor VNPF-leden te vinden als je inlogt op Podio, het besloten platform voor VNPF-leden.

Vragen over vrijwilligersbeleid?
Sinds dit jaar werken Stichting KEES en de VNPF samen. Dit betekent onder andere dat VNPF-leden aan KEES vragen kunnen stellen over vrijwilligersbeleid en -coördinatie. Mail je vragen aan hanneke@keescultuurvrijwilligers.nl!