Vrijwilligersovereenkomsten bij poppodia en -festivals

3 mei 2018

Wie met vrijwilligers werkt kan gemaakte afspraken vastleggen in een vrijwilligersovereenkomst. Waarom gebruikmaken van zo’n overeenkomst? Wat staat erin en welke legitimatieplichten hebben een vrijwilliger en de organisatie eigenlijk?

Het antwoord op deze vragen is te vinden in een infodoc dat alle vrijwilligerscoördinatoren van VNPF-leden per mail hebben ontvangen. Ook is het infodoc voor VNPF-leden te vinden als je inlogt op Podio, het besloten platform voor VNPF-leden.

Vragen over vrijwilligersbeleid?
Sinds dit jaar werken Stichting KEES en de VNPF samen. Dit betekent onder andere dat VNPF-leden aan KEES vragen kunnen stellen over vrijwilligersbeleid en -coördinatie. Mail je vragen aan hanneke@keescultuurvrijwilligers.nl!