Vrouwenquotums om meer gendergelijkheid op festivals te krijgen, is dat eigenlijk iets positiefs?

19 augustus 2019

Er is nog veel ongelijkheid op festivals en ook dit festivalseizoen zijn mannen oververtegenwoordigd op podia. Sommige festivals werken daarom met een vrouwenquotum. Maar is dat wenselijk? Astrid Kerchman, Pauline Salet (UU Gender Studies) en Sara Lambrecht (UU muziekwetenschappen) lichten toe.

Kerchman en Salet: “Tot op zekere hoogte werkt het instellen van quota zeker, het verschil is immers vrijwel direct terug te zien op de podia. Daarnaast leidt het instellen van quota tot debat in zowel de muziekwereld als in het publieke discours. Een internationaal initiatief zoals Keychange, dat samen met de aangesloten festivals en conferenties streeft naar een gelijke man-/vrouwverdeling in 2022, heeft er bijvoorbeeld aan bijgedragen dat er nu veel meer over wordt gepraat dan pakweg vijf jaar geleden.”

Lambrecht vindt quota in zekere zin een noodzakelijk kwaad: “Ze vormen een beperkte stok achter de deur om een genderbalans te creëren. Helaas zijn we niet zo ver dat iedereen automatisch streeft naar een transparante en gelijkwaardige samenleving, weerspiegeld in de organisaties en programma's van de muziekindustrie. Maar met quota los je genderongelijkheid niet echt op. Denk bijvoorbeeld aan het verschil in salarissen van werknemers op basis van geslacht.”

Lees hier verder