VVEM in gesprek met Ministerie over rookbeleid

19 juli 2018

Een vertegenwoordiging van de VVEM is op 3 juli bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geweest om te praten over het rookbeleid op evenementen.

Doel van het gesprek was vooral om de knelpunten bij de handhaving van het rookverbod in tenten te benoemen, staat op de website van de VVEM. Ook werden er afspraken gemaakt om samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, die belast is met handhaving van het beleid, op structurele basis in gesprek te gaan.

De branchevereniging heeft verder aandacht gevraagd voor ‘de soms niet altijd even handig werkende handhavers’. “Deze zadelen door hun manier van werken soms de organisator van een evenement op met een boete, zonder dat de ondernemer de kans heeft gehad te reageren en/of dingen te verbeteren. Dit heeft tot veel onrust bij organisatoren geleid en haalde regelmatig de media.”

In het najaar organiseert de VVEM een overleg. Gedurende dat overleg zal de gang van zaken tijdens het zomerseizoen geëvalueerd worden. Tevens zal die dag een kennis- en ervaringsdag georganiseerd worden, waar de VVEM-leden hun ervaringen kunnen delen en partijen kunnen leren van best practices op het gebied van (het omgaan met) roken.